Tài Khoản Ngân Hàng

 1. Ngân hàng ngoại thương Vietcombank:
 • Tên người thụ hưởng: NGUYEN TUAN ANH
 • Số tài khoản: 0301000372790
 • Chi Nhánh: Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngân hàng kỹ thương Techcombank:

 • Tên người thụ hưởng: NGUYỄN TUẤN ANH
 • Số tài khoản: 19027363849012
 • Chi Nhánh: Thăng Long, Hà Nội

Ngân hàng đầu tư phát triển BIDV:

 • Tên người thụ hưởng: NGUYEN TUAN ANH

Số tài khoản: 12210001874880

 • Chi Nhánh: Hà thành, Hà Nội

Ngân hàng công thương Vietinbank:

 • Tên người thụ hưởng: NGUYEN TUAN ANH
 • Số tài khoản: 711AA1609546
 • Chi Nhánh: Hai bà trưng, Hà Nội