Tài Khoản Ngân Hàng

Ngân hàng ngoại thương Vietcombank:

  • Tên người thụ hưởng: NGUYEN TUAN ANH
  • Số tài khoản: 0301000372790
  • Chi Nhánh: Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngân hàng kỹ thương Techcombank:

  • Tên người thụ hưởng: NGUYỄN TUẤN ANH
  • Số tài khoản: 19027363849012
  • Chi Nhánh: Thăng Long, Hà Nội